Table 6

Comparison of recombinant histamine receptors

ReceptorSpeciesTissue of originAmino acid residuesCalculated mean weight (kDa)Accession number% Homology to human
H1-receptorHumanGenomic6-a 48755.7 P35367 100
BovineAdrenal medulla6-b 49155.9 P30546 89.9
RatGenomic6-c 48655.6 P31390 87.8
Guinea pigGenomic6-d 48855.6 P31389 82.9
MouseGenomic6-i 48955.6 D50095 84.0
H2-receptorHumanGenomic6-e 35940.1 P25021 100
CanineGenomic6-f 35940.2 P17124 92.5
RatGenomic6-g 35840.2 P25102 91.1
Guinea pigLiver6-h 35940.5JC412093.3
MouseGenomic6-j 35940.4 D50096 91.1
  • 6-a De Backer et al. (1993)

  • 6-b Yamashita et al. (1991b)

  • 6-c Fujimoto et al. (1993)

  • 6-d Horio et al. (1993)

  • 6-e Gantz et al. (1991b)

  • 6-f Gantz et al. (1991a)

  • 6-g Ruat et al. (1991)

  • 6-h Traiffort et al. (1995)

  • 6-i Inove et al. (1996)

  • 6-j Kobayashi et al. (1996)