TABLE 4

Ligand-binding affinities of SST1-selective ligands

SST1SST2SST3SST4SST5
L-797/591a1.4187522401703600
BIM-23926b3.6>1000>1000833788
SRA880c7.6>1000>1000>1000954
  • a Data from Rohrer et al. (1998).

  • b Data from Zatelli et al. (2002).

  • c Data from Hoyer et al. (2004), Cammalleri et al. (2009).